مشاهیر ایران

حافظیه، شیراز

حافظیه، شیراز

خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی معروف به لسان‌الغیب، شاعر بزرگ قرن هشتم ایران و یکی از سخنوران نامی جهان محسوب می‌شود که غزل‌های او شهره

مشاهیر استان مرکزی

مشاهیر استان مرکزی

استان مرکزی از جمله استان های نخبه پرور کشور ایران است. تعداد مفاخر ایران بیش از 4500 نفر هستند که یک چهارم( 1100 نفر) مربوط