پیشرفت های علمی

تولید علم

تولید علم

ایران پیشرو ترین کشور جهان در تولید علم می باشد…

سلول های بنیادین

سلول های بنیادین

ایران رتبه دوم در زمینه پیشرفته ترین کشور ها در حوزه سلول های بنیادین را دارا می باشد…

رصد خانه مراغه

رصد خانه مراغه

هشتصد سال پیش، در روزگاری که هنوز خبری از تلسکوپ و دوربین های نجومی نبود، خواجه نصیرالدین طوسی رصدخانه ای را بنا کرد که سال