باغ_پرندگان

باغ پرندگان در تهران

باغ پرندگان در تهران

باغ پرندگان تهران؛ بزرگ‌ترین و کامل‌ترین باغ پرندگان ایران محسوب می‌شود. یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد باغ پرندگان تهران، نبود حصار بین گردشگران و پرندگان در