تبریز

قلم زنی تبریز

قلم زنی تبریز

قلمزنی تبریز سبک خاص خود را دارد و با توجه به ایرانی بودن از نکات مشترکی با سبک های قلم زنی شیراز و قلم زنی

پل قاری در تبریز

پل قاری در تبریز

پل قاری یا به زبان ترکی «قاری کورپوسی» یکی از پل‌های تاریخی و دیدنی های تبریز به‌ شمار می‌رود و در خیابان ثقة الاسلام، روی