خانه_تاریخی_راشدی

خانه تاریخی راشدی در شیراز

خانه تاریخی راشدی در شیراز

خانه راشدی اقامتگاهی با 250 سال قدمت میباشد. ساخت این بنای زیبا به دوره قاجاریه بازمیگردد. این خانه و باغ دیدنی در قلب بافت تاریخی