خوزستان

دانشگاه سه گوش، اهواز

دانشگاه سه گوش، اهواز

دانشکده‌‌ ادبیات اهواز مساحتی حدود ۳ هزار متر مربع دارد. در ساحل غربی کارون، روبه‌روی پل نادری و میدان مولوی قرار گرفته است. ویژگی بارز