رشد_گردشگری

رشد در جذب گردشگر

رشد در جذب گردشگر

ایران در رتبه هفتم بیشترین رشد در جذب گردشگر قرار گرفته و در حال حاضر 32.9 برابر از 28 سال پیش گردشگر خارجی وارد خاک