موزه

کاخ موزه باغچه جوق، ماکو

کاخ موزه باغچه جوق، ماکو

کاخ موزه باغچه جوق ماکو از بناهای تاریخی استان آذربایجان غربی است که قدمت آن به دوره قاجاریه می‌رسد. ساخت کاخ موزه باغچه جوق هم‌زمان