پاسارگاد

پاسارگاد

پاسارگاد

قرن 6 قبل از میلاد اولین پایتخت سلسله‌ای امپراتوری هخامنشی که توسط کوروش دوم در پارس، سرزمین پارسیان، در قرن ششم قبل از میلاد تأسیس