کاخ_گلستان

کاخ گلستان

کاخ گلستان

کاخ گلستان شامل مجموعه‌ای از بناهای تاریخی در استان تهران می‌شود که در زمان‌های مختلفی ساخته شده‌ است. این کاخ به‌لحاظ معماری و ارزش آثار

کاخ گلستان

کاخ گلستان

کاخ مجلل گلستان شاهکاری از دوران قاجار است که مظهر ادغام موفقیت آمیز صنایع دستی و معماری پیشین ایرانی با تأثیرات غربی است. کاخ محصور