کویر_لوت

کویر لوت

کویر لوت

کویر لوت در جنوب شرقی ایران قرار دارد. این مکان  برخی از دیدنی‌ترین نمونه‌های تلماسه یا برخان (برآمدگی‌های موج‌دار عظیم) را ارائه می‌دهد. همچنین شامل