ارومیه

مسجد سردار، ارومیه

مسجد سردار، ارومیه

مسجد سردار از آثار به‌جای مانده از دوره قاجار است. این مسجد که جزو جاهای دیدنی ارومیه محسوب می‌شود، توسط عبدالصمد خان احداث و سال‌ها

مسجد جامع ارومیه

مسجد جامع ارومیه

مسجد جامع ارومیه در مجاورت بازار ارومیه قرار دارد و متعلق به سده هفتم هجری قمری و دوره‌ی ایلخانان است. شبستان مسجد قدیمی‌ترین بخش آن